Đế cầu chì Bussmann RM60200-3CR
Điện thế định mức: 600V
Số cực: 3 
Dùng cho cầu chì FRS-R-450, FRS-R-500, FRS-R-600

Các mã sản phẩm cùng series:
Mã sản phẩm Số cực
Đế cầu chì Bussmann RM60100-1CR 1
Đế cầu chì Bussmann RM60100-2CR 2
Đế cầu chì Bussmann RM60100-3CR 3
Đế cầu chì Bussmann RM60200-1CR 1
Đế cầu chì Bussmann RM60200-2CR 2
Đế cầu chì Bussmann RM60200-3CR 3
Đế cầu chì Bussmann RM60400-1CR 1
Đế cầu chì Bussmann RM60400-2CR 2
Đế cầu chì Bussmann RM60400-3CR 3
Đế cầu chì Bussmann RM60600-1CR 1
Đế cầu chì Bussmann RM60600-2CR 2
Đế cầu chì Bussmann RM60600-3CR 3