Công tắc áp suất Sauter DSB152F001
Dải áp suất: 6-16 bar
Dải điều chỉnh: 1-4 bar
Loại kết nối: G1/2 male
Nhiệt độ hoạt động: -20 đến +70 °C