SSR Shaishemok GJH 80-W-3p

Solid state relay 3 pha

Điện thế đóng mở: 10-280VAC