Thyristor Semikron SKD62-12

Điện thế: 1200V

Dòng điện: 60A

Dùng để chỉnh lưu 3 pha cho nguồn dùng cho Pin, motor DC và driver...