Công ty chuyên cung cấp cho các thành viên trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công ty xây lắp và thương mại, công trình điện công nghiệp, khu công nghiệp và thị trường xuất khẩu.

Kí kết hợp đồng 18112016/CVC-TUANAN gối thầu PC Phú Thọ về cầu chì trung thế các loại.

Công trình đã được nghiệm thu thành công vào ngày 18/11/2017.

Ngoài ra CVC VietNam còn kí kết với Tuấn Ân Hợp đồng 12/2017/CVC-TUANAN gối thầu PC Binh Phước cung cấp 22.500 bộ chì hạ thế cho hơn 6000 tủ điện và đã được nghiệm thu thành công vào tháng 12/2018

Sản phẩm đã sử dụng