EN

<div class="img"> <img src="/Data/Sites/1/media/cvc.png" alt=""></div> 								<p>Tự động hóa trở nên dễ dàng</p>
<div class="img"> <img src="/Data/Sites/1/media/cvc.png" alt=""></div> 								<p>Chuyên cung cấp các thiết bị bảo vệ solar</p>
<div class="img"> <img src="/Data/Sites/1/media/cvc.png" alt=""></div> 								<p>Bảo vệ sự an toàn cho tủ điện</p>