Rexroth

BOSCH REXROTH nhà máy về truyền động và điều khiển, tạo ra công nghệ cho truyền động và điều khiển và chuyển động. Hơn 29,500 cộng sự làm  việc để sản xuất và phục vụ khách hàng trong hơn 80 nước trên thế giới
 

Rexroth là một trong những đơn vị hàng đầu, tạo nên sự phù hợp, an toàn và các giải pháp có nguồn gốc thân thiện cho triễn lãm thương mại  và sự kiện của mình.

Là một đối tác toàn cầu, Bosch Rexroth hỗ trợ các thách thức kỹ thuật cơ khí và nhà máy trên khắp thế giới với công nghệ tiên tiến và kiến thức công nghiệp độc đáo. Hơn 32.300 nhân viên trên toàn thế giới làm việc với các giải pháp an toàn, hiệu quả, thông minh và mạnh mẽ. Ví dụ, chúng giúp sản xuất kinh tế các cỡ nhỏ hoặc tiết kiệm năng lượng đồng thời tăng năng suất. Với danh mục đầu tư công nghệ chéo, dịch vụ kỹ thuật số và dịch vụ toàn diện, chúng tôi là đối tác của bạn cho máy móc và nhà máy.

Website: www.boschrexroth.com/en/xc/home/index