Sauter

Năm 1910, Công ty thành lập và phát triển Timer điện đầu tiên ở Grindelwald, Fritz Sauter sản xuất bộ hẹn giờ để điều khiển đèn đường. Công ty nhanh chóng đạt được sự công nhận của nhiều quốc gia.
Trong hơn 100 năm, Tập đoàn SAUTER đã mở rộng hoạt động trên toàn cầu, có trụ sở tại Basel (Thụy Sĩ) với một cơ sở sản xuất và phát triển mới ở Freiburg (Đức), đã cung cấp các sản phẩm, chuyên môn và giải pháp để quản lý tòa nhà và tự động hóa phòng trong toàn bộ vòng đời tòa nhà .

SAUTER rất chú trọng đến các quy trình được kiểm soát, hệ thống quản lý tích hợp dựa trên quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; nó cũng đáp ứng các yêu cầu của quản lý môi trường theo ISO 14001 và quản lý sức khỏe và an toàn lao động theo OHSAS 18001.
- Phạm vi sản phẩm được phân biệt bởi chất lượng Thụy Sĩ và bao gồm các dịch vụ, dự án và quản lý cơ sở.
- Hệ thống quản lý được chứng nhận và tạo cơ sở cho chứng nhận quốc gia cụ thể của tất cả các công ty  SAUTER.
- Hệ thống đảm bảo kiến thức và chuyên môn và góp phần giảm thiểu rủi ro.
- Luật pháp và tiêu chuẩn quản lý an toàn chất lượng, môi trường và công việc được thực hiện.
- Tổ chức phẳng, linh hoạt cho phép đáp ứng nhanh chóng, sản xuất cho các yêu cầu thị trường mới.

Trong quá trình lịch sử của mình, SAUTER đã và đang tiếp tục phát triển trong tương lai với những giá trị này, tinh thần kinh doanh và đổi mới đã giúp công ty thành công hơn 100 năm - khả năng tiếp tục phát triển.

Năm 2019
Ra mắt hệ thống tự động hóa tòa nhà modulo 6 mới.
• Bảo mật đầu tư cao nhờ khả năng tương thích ngược
• Mở cửa cho tương lai nhờ kiến trúc IoT và khả năng mở rộng với mức độ bảo mật CNTT cao