Socomec

Được thành lập vào năm 1922, Socomec là tập đoàn công nghiệp với lực lượng lao động 3100 người. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của chúng tôi - sự sẵn có, kiểm soát và an toàn của các mạng lưới điện hạ thế, với sự tập trung gia tăng vào khách hàng sản xuất năng lượng.

Với khoảng 30 công ty con có mặt trên tất cả năm châu lục, Socomec theo đuổi sự phát triển quốc tế bằng cách nhắm mục tiêu các ứng dụng công nghiệp và dịch vụ trong đó chất lượng chuyên môn của nó tạo ra sự khác biệt.

Là chuyên gia không thể tranh cãi trong các hệ thống UPS, chuyển đổi và đo lường năng lượng, Socomec dành gần 10% doanh thu cho R & D. Kết quả là Tập đoàn có thể đạt được tham vọng luôn đi trước một bước về công nghệ.
Được hỗ trợ bởi hai trung tâm xuất sắc của Châu Âu (Pháp và Ý), Tập đoàn cũng được hưởng lợi từ các địa điểm sản xuất cạnh tranh như Tunisia và các địa điểm tại các thị trường mới nổi lớn (Ấn Độ và Trung Quốc).