Tomoe

Tomoe là công ty hàng đầu thế giới về thiết kế và sản xuất van bướm, được thành lập vào năm 1953. Sản phẩm Tomoe được phân phối trên toàn cầu, với các cơ sở hỗ trợ trên toàn thế giới để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Tomoe Valve Châu Á Thái Bình Dương được đặt tại Singapore và được định vị để phục vụ khách hàng khu vực của chúng tôi ở Đông Nam Á. Tomoe luôn có sẵn hàng tồn kho và tập trung vào phục vụ nhu cầu khách hàng.

Sản phẩm của Tomoe được xây dựng với chất lượng cao nhất và kết hợp với các dịch vụ và hỗ trợ cam kết từ Tomoe. Tomoe mong muốn cung cấp các giải pháp và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trên toàn thế giới.