Cầu  chì Ferraz PC70UD13C200D1A
Điện thế định mức: 1250V
Dòng điện định mức: 200A
Dòng cắt: 120kA
Loại cầu chì cắt nhanh aR
Dùng để bảo vệ biến tần, UPS, bộ nguồn