Cầu chì công nghiệp

CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT (MERSEN) NH00UD69V125PV

NẮP CHỤP ĐẾ CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT D02 01711.000200

ĐẾ CẦU CHÌ CỔ CHAI D02 FERRAZ SHAWMUT 01731.272000

CẦU CHÌ MIRO RS6-2(NGT2)-300A

CẦU CHÌ BUSSMANN FWP-250C

ĐẾ CẦU CHÌ BUSSMANN TCFH60N

CẦU CHÌ BUSSMANN TCF60RN (CUBEFUSE)

CẦU CHÌ KÍNH BUSSMANN BK-S500-1.6-R

CẦU CHÌ TRUNG THẾ FERRAZ SHAWMUT A072B1DAR0-12R