Cầu chì công nghiệp

NẮP ĐẾ CẦU CHÌ CỔ CHAI DIII 00590.000200 (Screw Cap)

CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT NH4AM69V800-8

CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT FR27UQ69V200T

CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT DN000GB69V80L

CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT DIIGG50V2

CẦU CHÌ BUSSMANN EF400M500

ĐẾ CẦU CHÌ BUSSMANN RS400PH

CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT PC73UD85V14CTF

CẦU CHÌ TRUNG THẾ ZGUA XRNP1-24KV/6.3A (22*280mm)