Phụ kiện cầu chì và đế cầu chì

NẮP ĐẾ CẦU CHÌ CỔ CHAI DIII 00590.000200 (Screw Cap)

ĐẾ CẦU CHÌ BUSSMANN RS400PH

MULTIVERT MERSEN 1.150.000 (Fuse Switch Disconnector)

ĐẾ STRICKER MIRO RX1/RX2-1000

STRICKER MIRO RX1/RX2

NẮP ĐẾ CẦU CHÌ CỔ CHAI DIII FERRAZ SHAWMUT 00591.000200 (Screw Cap)

ĐẾ CẦU CHÌ CỔ CHAI DIII FERRAZ SHAWMUT00686.410000

MICRO SWITCHES MERSEN MS3V1-5

MICRO SWITCHES BUSSMANN 170H0236