Cầu chì trung thế

CẦU CHÌ BUSSMANN 24TDMEJ6,3

CẦU CHÌ TRUNG THẾ FERRAZ SHAWMUT 45DB120V250P

CẦU CHÌ TRUNG THẾ BUSSMANN 12ABCNA3,15

CẦU CHÌ TRUNG THẾ SIBA 3018011.1

CẦU CHÌ TRUNG THẾ ZGUA XRNP1-24KV/6.3A (22*280mm)

CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT FD20GD150V10

CẦU CHÌ TRUNG THẾ BUSSMANN 5BCLS-4R

CẦU CHÌ TRUNG THẾ SIBA 3038011.1

CẦU CHÌ TRUNG THẾ SIBA 3009913.100