Chống sét DC-AC

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT MERSEN STPT2-40K275V-1PM

CHỐNG SÉT MERSEN STPT12-25K275V-4P

CHỐNG SÉT MERSEN STPT12-12KV275V-3P

CHỐNG SÉT MERSEN STPT2-40K600V-UPV

CHỐNG SÉT MERSEN STPT2-40K275V-3P

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN MERSEN ST2403PDG ( SURGE-TRAP)

Chống sét Mersen STPT2-40K1000V-YPV

Chống sét Mersen STPT2-40K1500V-YPVM

Chống sét Mersen STPT2-40K600V-YPV