CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN MERSEN STPT2-40K275V-2P
Điện thế định mức: 230VAC
Điện thế hoạt động liên tục: 275VAC
Type 2
Số cực: 2P
Dòng cắt tối đa: 40kA