Danfoss

Danfoss có từ năm 1933, do Mads Clausen thành lập. Kể từ đó, doanh nghiệp đã phát triển từ một doanh nghiệp solo thành một trong những nhà cung cấp giải pháp sáng tạo và tiết kiệm năng lượng hàng đầu thế giới.
Ngày nay Danfoss giữ các vị trí dẫn đầu thị trường và đang phục vụ khách hàng tại hơn 100 quốc gia, sử dụng 28.000 người trên toàn thế giới.

Điểm nổi bật từ 85 năm lịch sử Danfoss
Niềm đam mê cho các giải páp khách hàng sáng tạo đã ăn sâu vào Danfoss kể từ khi Mads Clausen tạo ra các phát minh đầu tiên. Từ van giãn nở nhiệt cho hệ thống lạnh, đến một trong những bộ điều nhiệt tản nhiệt đầu tiên trên thế giới để điều chỉnh hệ thống sưởi, đến bộ chuyển đổi tần số sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới, tất cả các cách thức viễn thông ngày nay được sử dụng cho canh tác chính xác. Khám phá dòng thời gian và những điểm nổi bật chính của Danfos từ các thập kỷ khác nhau dưới đây.

- Power Solution
- Cooling
- Heating
- Drives
- Industrial automation
- Silicon power
- High presure pumps
- First safety 
- Emission monirtoring