Hetronik

Hetronik GmbH được thành lập với mục đích phát triển, sản xuất và tiếp thị trên toàn thế giới các sản phẩm HC (Heater Controller). 

Là một nhà vô địch ẩn với một sản phẩm có tính mô-đun cao cung cấp hệ thống bộ điều khiển điện đa kênh, có sự hiện diện toàn cầu.

Là công ty dẫn đầu về công nghệ của các sản phẩm HC (Heater Controller) với nhiều tính năng kỹ thuật độc lập.