MTA

Cách đây 70 năm, vị thuyền trưởng của ngành công nghiệp này bắt đầu với việc sản xuất van cầu chì và kết nối linh hoạt cho bộ tiếp xúc, từ đó đặt nền móng cho việc trở thành nhà cung cấp lớn trên thị trường xe thế giới.
Hiện tại, MTA thiết kế và sản xuất nhiều loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng chính, các nhà sản xuất xe công nghiệp và nông nghiệp trên khắp thế giới.

MTA đã phát triển và sản xuất cầu chì ô tô từ năm 1954 và là thành viên của ủy ban ISO với một số tương đồng OEM.

Mỗi năm, MTA đầu tư vào Nghiên cứu & Phát triển để cấp cho các sản phẩm hiện đại để luôn dẫn đầu trong đổi mới công nghệ. Đội ngũ Nghiên cứu & Đổi mới tận tâm tập trung vào việc gia nhập các dòng sản phẩm mới trên thị trường, trình bày các giải pháp mới và công nghệ mới để đảm bảo vị thế cạnh tranh hàng đầu. Trên thực tế, bên cạnh các cầu chì lưỡi Mini, Standard và Maxi được biết đến nhiều nhất, và các cầu chì giảm tia Midi và Mega, MTA đã phát triển hai phạm vi đặc biệt được gọi là “Compact” và “Power”.