Pfannenberg

Là một công ty quy mô vừa hoạt động trong lĩnh vực công nghệ điện tử, chúng tôi được thành lập trên toàn thế giới, luôn sẵn sàng với các giải pháp sáng tạo, bất cứ nơi nào chúng có thể cần thiết để bảo vệ con người, máy móc và môi trường.

Pfannenberg là một công ty quy mô vừa nằm ở thành phố Hamburg, miền bắc nước Đức. Các địa điểm khác là Rotherham (Anh), Fidenza (IT), Lancaster (US), Singapore (SG), Tô Châu (CN), St. Petersburg (RU) và Indaiatuba (BR).

Chúng tôi không chỉ sản xuất một loạt các sản phẩm và hệ thống để quản lý nhiệt của vỏ tủ điện mà còn các thiết bị báo hiệu âm thanh và hình ảnh cho các ứng dụng an ninh, cứu hỏa, tòa nhà, quy trình công nghiệp, cảnh báo thiên tai và khu vực nguy hiểm, cũng như các dự án chiếu sáng và nghệ thuật ánh sáng . Các giải pháp tùy chỉnh là một thế mạnh hơn nữa. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để thảo luận về các yêu cầu của dự án cụ thể của bạn.

Cùng với các cộng sự bán hàng có năng lực và các công ty con, chúng tôi đã thiết lập một mạng lưới bán hàng rộng khắp bao gồm tất cả các thị trường quốc tế. Chúng tôi có thể đảm bảo cho bạn một cuộc thảo luận cá nhân trên trang web trong thời gian ngắn.

Sử dụng các giải pháp thành công, chúng tôi muốn giới thiệu công ty chúng tôi như một đối tác vững chắc, linh hoạt và đáng tin cậy.