Rigol

RIGOL được thành lập vào năm 1998 và được thành lập với tên gọi RIGOL Technologies Co., Ltd. (RIGOL) vào năm 2019.

Trong những năm qua, RIGOL đã tập trung vào phát triển công nghệ tiên tiến và đột phá trong lĩnh vực dụng cụ đo lường điện tử nói chung. Nhiệm vụ của chúng tôi là "cho phép khám phá công nghệ, trao quyền cho các khả năng và hơn thế nữa". RIGOL đã trở thành doanh nghiệp công nghệ cao nổi tiếng trong ngành thử nghiệm và đo lường.

RIGOL hiện là công ty Trung Quốc duy nhất được trang bị chipset cốt lõi của máy hiện sóng kỹ thuật số tự phát triển và thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa sản phẩm. Nó đã được trao giải "R&D 100". RIGOL đã thành lập các công ty con ở nước ngoài tại Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Singapore, đồng thời đạt được các dịch vụ và hỗ trợ được bản địa hóa cho các thị trường mục tiêu lớn trên toàn thế giới.