Thiết bị tự động hóa

Sensor JUMO 90-00308880

Thermostat Danfoss 060L112066

Voyager Micro Daxten 1032-01MP

Bộ nguồn Cosel PMC15E-1

Bộ nguồn Cosel PAA300F-24

Cảm biến Mechatronic SSB2-A4S-V10

Cảm biến Pepperl Fuchs UB2000-F42-U-V15

Cảm biến Sauter DSB152F001

Cảm biến tiệm cận Sick WT14-2P422