Thiết bị tự động hóa

Camera Imperx GEV-B4820M-TF000

Công tắc an toàn Daiwa Dengyo NSP-4

Controller Chino DB1020B017-G1A

Máy siết đai KZLS-32

Bộ điều khiển Shini A2DA-RPK

Bộ nguồn Acro AD1100-24F

Bộ phanh Chasco DISC-BRAKE

Cảm biến Carlo Gavazzi UA18CAD04PGTI

Cảm biến khoảng cách Westv SGM-101-SM